Om någon saknas i någon lista kontakta omgående hamnkapenen för att rätta till detta innan upptagning.
 

Upptagningslista / placering Ålkistan

Ålkistans uppläggningsplats
Lördag den 30 september, med start kl. 07.00.

Nedan hittar ni turordning och placeringslista
Här

Båtupptagningar

Lilla Alnäs uppläggningsplats
Lördag den 23 september, med start kl. 07.00

Stora Alnäs uppläggningsplats
Lördag den 23 september, med start kl. 07.00
OBS Nytt datum; Söndag den 24 september, med start kl. 07.00

Planera redan nu: tidig upptagning = sen sjösättning och vise versa.
Vi tar upp/sjösätter ca 20 båtar per tillfälle.
Vi kan inte garantera att upptagning eller sjösättning kan ske enligt ditt önskemål.
Anmäl ditt önskemål om upptagning/sjösättning till Hamnkapten senast den fredagen 8 september

Ålkistans uppläggningsplats
Lördag den 30 september, med start kl. 07.00

Välkommen till SBS!

Solna Båtsällskap har sina bryggor och uppläggningsplatser längst öster ut i Bergshamra, mellan inloppen till Brunnsviken och Edsviken. Här på vår hemsida hittar du  information om vår verksamhet.

Gå till Aktuellt för att se detaljer kring vad som är på gång framöver, eller se ett sammandrag av aktuell information och nyheter nedan!

Ålkistans uppläggningsplats

Solna Kommun kommer fälla träd och rensa sly mellan Ålkistans uppläggningsplats och Bockholmsvägen.
Arbetet skall vara färdigt innan upptagningen.

Vi måste därför flytta allt: pallvirke, vaggor osv... och ställa upp det mot P-huset.
Vi träffas och gör det gemensamt onsdagen den 30 augusti klockan 18.00.

Inga bilar får parkeras mot bockholmsvägen efter den  30 augusti.
Ställ bilen mot Ålkistan
 

Nytt medlemsregistret i BAS (Svenska Båtunionens Administrativa System)

Länk här
Vårt nya medlemsregistret som vi har infört under sommaren. Kommer att hantera allt vad gäller administration av medlemskap i klubben framöver, inklusive kommande fakturor mm. 
Logga därför in för att kontrollera att era uppgifter stämmer. Gör det inte det så korrigera era uppgifter. 
Mer informaton på Höstmötet.

Höstmöte

Tisdag den 12 september med start klockan 19.00.
Plats: Sfärens kapell, Himlabacken 1, Bergshamra.
Alla i klubben är välkomna och efteråt får ni gärna stanna på fika och umgås.


Dagordning 

KM 2017

Lördag den 9 September
Stort grattis till  Andreas Faehlmann som vann årets klubbmästerskap i segling.

Resultatlistan hittar ni här.

Skulle du tycka att det vore kul att hjälpa till att hålla i framtida tävlingar så är du välkommen att anmäla det till sekreteraren.

Avspolning och tvätt av målade båtbottnar är inte tillåtet på land. Undantagna är Epoxibehandlade och skrovrena båtar.
 

Information till medlemmar med anledning av ny gång- och cykelbro

Trafikverket har långt gående planer på att bygga en ny gång- och cykelbro över Edsviken mellan Stocksundsbron och tågbron. Nuvarande gångbana på östra sidan av Stocksundsbron blir körbana. Det kommer också att byggas en ny avfart för södergående trafik från Danderydshållet som ska till Bergshamra.
Det innebär stora förändringar för SBS och uppläggningsplatserna vid Alnäs. För SBS del innebär det en stor olägenhet under byggnationen och en mindre efter byggnationen.
Mer information går att läsa på Trafikverket sida http://www.trafikverket.se/bergshamra-stocksundsbron
Styrelsen bevakar och håller sig uppdaterade runt projektet.

Klubbkväll hos Erlandsons Brygga, Solnabutiken, för SBS medlemmar.
Onsdag 5 april kl. 19.15.
 
Anmälan om deltagande sker till Ralph på mejl: ralph@emtemark.se
Anmälan senast fredag 31 mars.

Den 21 Februari är det dags för vårt årliga årsmöte och alla medlemmar är välkommna att vara med.

Dagordning och kallelse
Verkshamhetsberättelse från styrelsen
Verkshamhetsplan från styrelsen

Motioner
Vi har fått in några motioner och de är följande.

Jost Astmann 
1. Motion om återremettering av de nya stadgarna till nästa årsmöte
2. Motion om förbättring av styrelsens information till medlemmarna för att undvika missförstånd.
Ni hittar dem här.

Christer Andersson
1.Motion om ordningsregler
2.Motion om miljöplan
3.Motion om stadgar
4.Motion om uteslutande av medlem

Peter Thelander
1.Motion om löpmeter för master i mastskjulet.

Styrelsen har behandlat motionerna som kommit in och har också lagt sina rekommendationer om dem. Beslut sker på årsmötet.
Ni hittar detta här.

Valberedning
Valberedningen har lagt sitt förslag.
Förslag på styrelse har också kommit in från Jan Engman, Helena Nilsson och Ove Hansson.

Valberedningens förslag
Förslag från Jan Engman, Helena Nilsson och Ove Hansson.

Vi behöver hjälp med att hitta medlemmar som kan tänka sig att ställa upp för följande poster:
Styrelsemedlem, Hamnkapten, Kassör och en person till miljökommittén.

Kan du tänka dig att ställa upp eller har du förslag på personer som kan passa in i rollerna?
Maila då valberedning@sbs.nu och skicka en kopia till sekreterare@sbs.nu innan den 27 Januari, vi ser fram emot era förslag!

Aktuellt / på gång

Tisdag den 25 april är det arbetskväll med start klockan 18.00

SBS på Facebook

SBS har en diskussionsgrupp på Facebook. Här kan du följa med i diskussionen!

Miljöskydd

Se information om miljöskydd här.

Bildarkivet

Här kan du se ett bildspel från våra aktiviteter.
Solna Båtsällskap
Björnstigen 101
170 72 SOLNA

 
Bankgiro 5323-1502

kassor@sbs.nu
om denna mail inte fungerar:
kassor.sbs@gmail.com